شنبه, 17 خرداد 1399 ساعت 16:52

رونوشت از سوهان هارمونی

جزئیات خیلی مهمه!

کارخانه سوهان مرتضوی ،دسر سوهان را به عنوان یکی از خوشمزه ترین خوردنی های مخصوص شهر قم در طعم های مختلف تولید می کند که در ادامه به آن می پردازیم.